Program RUN4UNITY po vsem svetu združuje številne športne dogodke in športne dneve, ki preko igre in zabave pripomorejo k preseganju različnosti. Na več lokacijah bodo športnim dogodkom sledile akcije solidarnosti in pričevanja aktivnega državljanstva.

Cilj RUN4UNITY je izkusiti, vsaj za en dan, mir in edinost človeške družine; predstaviti zlato pravilo (etiko medsebojnosti) kot sredstvo, da bi jo dosegli.

Zlato pravilo, ki se v takšni in drugačni obliki pojavlja v vseh svetovnih kulturah in verstvih, se glasi: »Stori drugemu to, kar želiš, da bi drugi storili tebi« in je zato univerzalno.

Za področje športa so mladi to pravilo prevedli v »Pravila športne igre©«, ki se glasijo:

 1. Igraj zares – daj vse od sebe!
 2. Igraj pošteno!
 3. Ne odnehaj, tudi ko je težko!
 4. Spoštuj vsakega; vsakdo je pomemben!
 5. Veseli se uspeha drugega tako kot svojega!
 6. Velike cilje lahko dosežemo le skupaj!

Avtor “Pravil športne igre©” je Alois Hechenberger, www.teamtime.net.

Vabimo vas, da se udeležite teka RUN4UNITY, ki bo v soboto, 15. junija 2019, v Škofji Loki v okviru Teka 4 mostov. O prijavah vas bomo obveščali na tej spletni strani.

——————————————————————————————————–

The RUN4UNITY programme unites numerous global sporting events and sports days which, through fun and games, contribute to overcoming differences. Sports events will take place in various locations and follow the campaign for solidarity and a testimony to active citizenship.

The objective of RUN4UNITY is to experience, at least for one day, peace and the unity of humankind, and to observe a ‘golden rule’ (ethics of interaction) as a means to achieve it.

The ‘golden rule’, which appears in suchlike and other forms in all global cultures and religions, reads: ‘Do unto others as you would have them do unto you’ – and is therefore universal.

In the field of sport, the young have translated this rule to say ‘Sports4Peace rules©’ which read:

 1. Play hard – do your best!
 2. Play fair!
 3. Hang in!
 4. Take care of!
 5. Celebrate!
 6. Make a difference!

Sports4Peace rules copyright: Alois Hechenberger, www.teamtime.net.

We invite you to take part in the RUN4UNITY run, which will take place on 15th June 2019 in Škofja Loka as part of the Four Bridges Run. You will be notified how to register for the run.