Tek štirih mostov - Novice - Udeležence T4M nezgodno zavaruje Vzajemna

Udeležence T4M nezgodno zavaruje Vzajemna

1. oktobra 2020, avtor t4m

S prijavo na rekreativni »Tek 4 mostov« (v nadaljevanju: prireditev) udeleženec prireditve soglašam s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana (v nadaljevanju Vzajemna).

Nezgodno zavarovanje, za katerega veljajo splošni pogoji SP-KNE-15, ki jih udeleženec prireditve v celoti sprejemam, velja za osebe, stare od 18 do 74 let, in se sklene za čas od 14. 11. 2020 do 14. 11. 2021, vključuje pa naslednja nezgodna kritja: trajna invalidnost zaradi nezgode 5.550,00 EUR (izplačilo ob 100 % nezgodni trajni invalidnosti 5.550,00 EUR), bolnišnični dan zaradi nezgode 10,00 EUR (na nočitev v bolnišnici) ter zlom kosti do 200,00 EUR.

Podrobnejša določila glede kritij in izplačil so v SP-KNE-15. Premijo za prvih 250 prijavljenih na prireditev poravna organizator prireditve, pravice iz zavarovanja pa lahko uveljavlja udeleženec prireditve skladno s splošnimi pogoji SP-KNE-15.

Udeleženec prireditve sem seznanjen, da si organizator prireditve in Vzajemna moje osebne podatke izmenjujeta in jih obdelujeta za namene sklenitve in izvajanja nezgodnega zavarovanja.

Udeleženec prireditve dovoljujem, da sme Vzajemna moje osebne podatke, ki jih na podlagi sklenjene pogodbe, zakona, ki ureja zavarovalništvo, ali osebne privolitve, obdelovati v svojih zbirkah, do preklica uporabiti tudi za namene neposrednega trženja, vključno s segmentacijo in profiliranjem ter za druge marketinške namene.

To pomeni, da sme zbrane osebne podatke uporabiti tudi tako, da svoje produkte prilagaja in ponuja upoštevaje mojo starost, spol, status in druge osebne okoliščine. Neposredno trženje se lahko izvaja preko vseh komunikacijskih kanalov (pošta, telefon, e-pošta idr.).

Seznanjen sem, da lahko dovoljenje za uporabo osebnih podatkov za gornje namene kadarkoli prekličem, na način, da zahtevo za preklic pošljem na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana oziroma na e-poštni naslov info@vzajemna.si. Vzajemna bo v 15 dneh ustrezno preprečila uporabo mojih osebnih podatkov za te namene ter me o tem obvestila pisno v nadaljnjih 5 dneh.

Stroške vseh dejanj Vzajemne v zvezi s preklicem krije Vzajemna. Prav tako sem seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.