Tek štirih mostov - Novice - Udeležence T4M 2021 nezgodno zavaruje Vzajemna

Udeležence T4M 2021 nezgodno zavaruje Vzajemna

7. junija 2021, avtor t4m

S prijavo na rekreativni »Tek 4 mostov« (v nadaljevanju: prireditev) se seznanjam, da bo DRUŠTVO TEK ŠTIRIH MOSTOV, Podlubnik 46, Škofja Loka, matična številka: 4086899000, davčna številka: SI 83083758 (v nadaljevanju: organizator prireditve) kot zavarovalec z VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, matična številka: 1430521000, davčna številka: SI 87984385 (v nadaljevanju: Vzajemna d.v.z.) sklenil nezgodno zavarovanje za prvih 250 prijavljenih udeležencev prireditve, starih od 18 do 74 let (zavarovane osebe). Organizator prireditve bo zanje plačal premije, pravice iz zavarovanja pa lahko uveljavlja udeleženec prireditve skladno s splošnimi pogoji SP-KNE-15.

Nezgodno zavarovanje, za katerega veljajo splošni pogoji SP-KNE-15, velja za osebe, stare od 18 do 74 let, in se sklene za 19. 6. 2021 za čas od 8:00 do 21:00, vključuje pa naslednja nezgodna kritja: trajna invalidnost zaradi nezgode 5.550,00 EUR (izplačilo ob 100 % nezgodni trajni invalidnosti 5.550,00 EUR), bolnišnični dan zaradi nezgode 10,00 EUR (na nočitev v bolnišnici) ter zlom kosti do 200,00 EUR.

Seznanjen/-a sem, da bo organizator prireditve za namen sklenitve in izvajanja nezgodnega zavarovanja za prvih 250 prijavljenih udeležencev Vzajemni d.v.z. posredoval/-a naslednje podatke:

  • ime
  • priimek
  • davčna številka
  • naslov
  • datum rojstva